Naše řešení pro zdravotnictví

Návrhy Pirátů v souvislosti s řešením dopadů pandemie COVID-19 pro zdravotnictví:

"Děkuji všem zdravotníkům, kteří stojí v první linii v boji proti koronaviru. Je nezbytné, abychom dohlédli na všechny kroky, které nás čekají. Dostupnost ochranných pomůcek, nejlépe od českých firem, dostatečná protestovanost a také aby neselhalo financování zdravotnictví v následujících měsících."

Ing. Petr Třešňák, poslanec Parlamentu České republiky
Ing. Petr Třešňák

Dostupnost zdravotnického materiálu

Naprostou prioritou je v tuto chvíli zajistit dostupnost zdravotních ochranných pomůcek a instruovat občany, instituce i firmy o nutnosti jejich používání.

  • Zveřejnit jasný harmonogram, pravidla a způsob distribuce OOP včetně doplňování.
  • Podpořit kapacity výroby OOP v ČR, pokud je to možné.
  • Pokud je reálným cílem zajistit roušky “všem občanům”, kvůli snižování možnosti šíření viru je třeba zveřejnit plánovaný distribuční model

Léky v lékárnách a nemocnicích

Vzhledem k výrobní kapacitě mimo EU je naprosto nezbytné jasně uvést, které léky jsou k dispozici ve skladech v ČR a u kterých může v nastávajících měsících nastat problém s dostupností.

  • Zmapovat, jaké léky bude stát potřebovat pro léčbu osob s koronavirem - dodat analýzu jejich množství a dostupnosti.
  • Zajistit analýzu rizik dlouhodobého nedostatku vybraných léčiv z důvodu možných výpadků výrobních kapacit v Číně a Indii, a to i pro další typy léčiv - tyto léky je zapotřebí shánět dnes.

Práva pacientů

Základní práva pacientů musí být zachována i v době krizové situace:

  • Prosadili jsme výjimky z opatření, které zapovídalo plošně přítomnost třetích osob u porodů, u umírajících, zákonných zástupců u malých dětí.
  • Nadále prosazujeme možnost účasti otců u porodů.

Co prosazují Piráti:

zajistit dostupnost zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek
nastavit jasný a transparentní harmonogram distribuce
využít kapacity domácích výrobců
zajistit / ověřit dostupnost léků v lékárnách a v nemocnicích
realizace pandemického plánu
ocenit zdravotní personál (správné proplácení přesčasů, dostatečný čas na regeneraci)

Články k tématu:

Navrhni úpravu