Naše řešení pro dluhy, exekuce a insolvence

Návrhy Pirátů v souvislosti s řešením dopadů pandemie COVID-19 pro dluhy, exekuce a insolvence:

"Ano poctivému placení dluhů. Ne dlužnímu otroctví."

Lukáš Kolářík, poslanec Parlamentu České republiky
Lukáš Kolářík

Vyzýváme Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby posílilo Úřady práce, které v této chvíli nestíhají vyplácet příspěvky. Nadále upozorňujeme, že v regionech se silnou koncentrací dlužníků může dojít vlivem zhroucení černého pracovního trhu k masivním sociálním problémům, které mohou přerůst až v občanské nepokoje a rabování. Vládě České republiky doporučujeme, aby si pro tyto krizové případy přichystala plán a zároveň doporučujeme několik opatření, které by mohly eskalaci situace předejít. Podrobnosti k dlouhodobému záměru si můžete přečíst na webových stránkách exekuce.pirati.cz

Dluhy

Vítáme, že došlo k odkladu splátek hypoték, nicméně mnoho spotřebitelů má připojištěnou schopnost splácet. Banky pojistkou často podmiňují poskytnutí hypotéky (nezřídkakdy zřizuje pojištění dceřiná společnost banky). Spotřebitelé s připojištěním by měli mít možnost odklad odmítnout. V opačném případě si spotřebitelé platili pojistnou službu zbytečně a stát jim tak chtě nechtě oddálí datum splacení dluhu. Banky pak paradoxně profitují ze zákonného omezení.

Rovněž apelujeme na obce, aby po dobu krize promíjely nájmy v obecních prostorách s uzavřenými provozovnami soukromých nájemníků. Vznik dluhu během krizového období, kdy stát zasahuje do svobody pohybu a podnikání, může být pro živnostníky likvidační. Obec by se tímto způsobem připravila o zdroj příjmu a zároveň si vytvořila provozní náklady bez krytí, neboť lze předpokládat, že v následné hospodářské krizi bude poptávka po prostorách nižší.

Exekuce

Doporučujeme ve urychleném řízení zavést místní příslušnost exekutorů dle principu 1 dlužník = 1 exekutor v místě bydliště včetně zastavování exekucí starších 3 let a chráněného účtu. Tato opatření zpřehlednění a fakticky zlevní proces vymáhání. Povinní dokáží rychleji splatit původní dluh a věřitelům to v této složité situace pomůže čelit výpadku příjmů. Krizové zmrazení trhu s exekucemi je vhodné pro provedení potřebných změn - exekutoři si mohou předat spisy a zvyknout si na nový systém.

Je zapotřebí na základě § 54 Exekučního řádu odložit výkony exekucí po dobu trvání krize zejména u povinných, kteří důsledkem šíření Koronaviru a vládních opatření přišli o zaměstnání nebo jim byl výrazně pokrácen příjem domácnosti. V opačném případě riskujeme zhroucení řady rodinných rozpočtů, nárůst výdajů na straně státu a rozšiřování patologických sociálních jevů (bezdomovectví, závislosti, sebevraždy, rozvody apod.). U zbylých případů doporučujeme, aby byli exekutoři shovívaví při plánování splátkových kalendářů a přihlíželi k aktuální situaci jak na straně povinného, tak na straně oprávněného.

Zcela zásadní je pak plošný zákaz mobiliárních exekucí. Vítáme přístup řady exekutorských úřadů, které výkon mobiliárních exekucí zastavily už teď a apelujeme i na ty zbylé, aby tak rovněž učinily. Tímto přístupem je limitován přenos virového onemocnění.

Insolvence

Je třeba jednat s ministerstvem spravedlnosti kvůli obzvlášť obtížné situaci těchto osob v průběhu současné krize. Pro lidi v insolvenci je útlum pracovní činnosti rizikem s horším dopadem než pro lidi v exekuci. Mohou přijít o oddlužení a vrátit se do bodu nula před vstupem do insolvence. Navrhujeme proto přerušení insolvenčního řízení dle nově přijaté právní úpravy insolvenčního zákona i na insolvence zahájené před přijetím novelizace. §412b Insolvenčního zákona. (připraven PN).

Rovněž apelujeme na Ministerstvo spravedlnosti, aby přeběhlo povinnou implementaci evropské směrnice o oddlužení OSVČ do maximálně tří let, tyto změny zavedla v co nejkratší lhůtě a vztáhla je i na fyzické osoby.


Co prosazují Piráti:

Plošné zastavení nařizování exekucí, případně zastavení mobiliárních exekucí
Místní příslušnost exekutorů: princip 1 dlužník = 1 exekutor v místě bydliště
Splácet nejdřív jistinu pak úrok
Zvýšení minimální jistiny pro dražbu obydlí ze 30 tisíc na 100 tisíc korun
Snížení státem uvalené daně z přidané hodnoty na odměny exekutorů
Zastavování tzv. “nevymožitelných exekucí,” kde se za poslední 3 roky nepodařilo nic vymoci
Vznik chráněného bankovního účtu
Navrhni úpravu