Naše řešení dopadů pandemie COVID-19

Návrhy Pirátů v souvislosti s řešením dopadů pandemie COVID-19 v 5ti klíčových oblastech:


Zdravotnictví

Co prosazují Piráti:

zajistit dostupnost zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek
nastavit jasný a transparentní harmonogram distribuce
využít kapacity domácích výrobců
zajistit / ověřit dostupnost léků v lékárnách a v nemocnicích
realizace pandemického plánu
ocenit zdravotní personál (správné proplácení přesčasů, dostatečný čas na regeneraci)

Ekonomika a finance

Co prosazují Piráti:

Předvídatelnost a jistota vládních kroků - milníky dalšího postupu
Nezapomenout na nejohroženější skupiny
Odpustit OSVČ bez příjmů povinné odvody
Prodloužit ošetřovné a rozšířit ho i na OSVČ
Podpořit kurzarbeit – zvýšit podíl státu na mzdových nákladech a zjednodušit byrokracii
Odlehčit zaměstnavatelům v zasažených odvětvích odpuštěním sociálních a daňových odvodů z práce za zaměstnance
Poskytovat bezúročné půjčky i v menším objemu, než 500 000 Kč
Nemocenskou za lidi v karanténě musí hradit stát ze 100% i nad rámec programu antivirus

Dluhy, exekuce, insolvence

Co prosazují Piráti:

Plošné zastavení nařizování exekucí, případně zastavení mobiliárních exekucí
Místní příslušnost exekutorů: princip 1 dlužník = 1 exekutor v místě bydliště
Splácet nejdřív jistinu pak úrok
Zvýšení minimální jistiny pro dražbu obydlí ze 30 tisíc na 100 tisíc korun
Snížení státem uvalené daně z přidané hodnoty na odměny exekutorů
Zastavování tzv. “nevymožitelných exekucí,” kde se za poslední 3 roky nepodařilo nic vymoci
Vznik chráněného bankovního účtu

Sociální dopady

Co prosazují Piráti:

Žádosti o podporu a dávky elektronicky, bez elektronického podpisu
Změnit možnosti využití dávky mimořádné okamžité pomoci i pro fyzické osoby s náhlým propadem příjmů (s dokládáním za aktuální měsíc)
Definovat postup pro lidi bez domova v karanténě
Umožnit krátkodobé převedení zaměstnanců sociálních služeb dle aktuálních potřeb
Podpora pro lidi pracující na DPČ a DPP
Podpora pro lidi s hendikepem, kterým se zhoršila dostupnost asistenčních a dalších služeb
Podpora pro lidi s nízkými invalidními důchody
Podpora pro OBZP
Nastavit pravidla pro fungování nocleháren, azylových domů apod.
Opatření na podporu dětí, jejichž rodiče byli hospitalizováni
Podpora pro lidi s PAS, duševním onemocněním, závislostmi

Školství

Co prosazují Piráti:

Zachování dvou termínů u přijímacích zkoušek na SŠ
Zachování možnosti odvolání žáka proti rozhodnutí ředitele o žádosti o přijetí na SŠ
Možnost delšího odkladu maturity a závěrečných zkoušek v učebních oborech, nikoliv jejich rychlé rušení
Výukové skupiny pro znevýhodněné žáky
Výpůjčka ICT do sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin
Úprava podmínek a průběhu přijímacích zkoušek na VŠ v době krize
Revize a úprava rozpočtu v oblasti školství
Kontrola smysluplnosti škrtů ve financích na vědu a výzkum
Elektronické zápisy do škol

Články k tématu:Navrhni úpravu