Jaká opatření chystá MPSV po zavedení celorepublikové karantény pro zajištění chodu úřadů práce nebo zařízení sociálních služeb, ptá se poslankyně Richterová

Jaká opatření chystá MPSV po zavedení celorepublikové karantény pro zajištění chodu úřadů práce nebo zařízení sociálních služeb, ptá se poslankyně Richterová

Praha, 16. března 2020 – Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová se dnes znovu obrátila na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. Tentokrát s návrhem řady opatření pro řešení větších i dílčích problémů v sociální oblasti, zejména však v personálních záležitostech v sociálních službách, provozu úřadů práce a v podpoře péče o děti pracovníků klíčových profesí. Opomenutí těchto oblastí by znamenalo výrazné potíže až pro desítky tisíc lidí.

„Máme například zprávy, že už začíná masové propouštění v určitých odvětvích a hrozí shlukování lidí na pobočkách úřadu práce. To si žádá změnu přístupu úřadu práce k možnostem nejen dodávat do schránek umístěných na budově, poštou nebo prostřednictvím emailu doklady pro zpracování žádostí, ale podávat takto distančně i samotné žádosti. Mimořádný přístup bude třeba i k podpoře v bydlení, k dávce mimořádné okamžité pomoci a také k lidem bez domova v karanténě,“ uvedla Richterová.

Další skupina otázek, které zaslala Richterová ministryni, se týká upřesnění k ošetřovnému pro OSVČ a pracujících na dohodu. Samostatnou kapitolou je personální posílení pro zajištění chodu pobytových zařízení sociálních služeb a podpora péče o děti pracovníků klíčových profesí.

  • Přehled hlavních bodů, na které se dotazujeme uvádíme v přehledu:
  1. Souhlasíme s navrženým prodloužením ošetřovného.

  2. Chceme nicméně umožnit distanční podávání žádostí na ÚP, a to bez elektronických podpisů, zatím se takto řeší jen podklady pro vyhodnocení žádostí, což nestačí.

  3. Dávka mimořádné okamžité pomoci – měla by být poskytnuta i lidem, které postihne náhlý propad příjmů a nemají úspory; mělo by se vycházet z doložení situace v aktuálním měsíci.

  4. Co s lidmi bez domova: Co když jsou pro podezření na přítomnost Covid-19 testováni a čeká se na výsledek? Kde mají být?

  5. OČR nemůže čerpat OSVČ v rodině, kde druhý rodič je zaměstnanec! Co mají dělat rodiny, kde se zaměstnanec uvolnit nemůže (např. protože je třeba zdravotník nebo hasič)?

  6. Souhlasíme se zapojením studentů do sociálních prací. Ale jak se řeší krátkodobé převody zaměstnanců v rámci zařízení sociálních služeb – v rámci pracoviště v závislosti na aktuální potřebě i mezi zařízeními různých poskytovatelů (viz pracovníci uzavřených denních stacionářů)?

  7. Jaká budou opatření pro zajištění speciálního režimu péče o děti pracovníků klíčových profesí? V tuto chvíli jsou pravidla nejasná. Limit u zaměstnavatelů byl uveden: 15 dětí, zákon o dětských skupinách je nastaven na 12 dětí.

  8. Lidé v exekuci a insolvenci: Zvažuje se jednání s ministerstvem spravedlnosti kvůli zvlášť obtížné situaci těchto osob v důsledku současné krize? Mohou přijít o oddlužení a vrátit se do bodu nula před vstupem do insolvence.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu